Charles Bukowski

Charles Bukowski

17. apríla 2018 vinlit_tomas 0

Charles Bukowski, básnik a prozaik, ktorý svojou tvorbou často dvíhal obočie čitateľov či kritikov. Jeho život bol búrlivý, možno si mnoho […]

Haruki Murakami

Haruki Murakami

12. apríla 2018 vinlit_tomas 0

Japonského autora Haruki Murakami si ľudia zapamätajú pre dve veci: buď pre jeho úžasné knihy, ktoré vás chytia a nepustia, alebo […]