Anihilácia / Film VS Kniha

Anihilácia / Film VS Kniha

Ohlasy po vydaní románu Anihilácia (česky Argo 2015) hovorili o diele nadšene na úrovni takých majstrovských kúskov ako Solaris od Stanislawa Lema alebo Piknik na ceste (známy aj pod názvom Stalker) od bratov Strugackých. Kniha vyhrala v roku svojho vydania cenu Shirley Jacksonovej a o rok neskôr, v roku 2015 cenu Nebula. Autor Anihilácie americký spisovateľ Jeff VanderMeer bol v čase vydania už etablovaný nielen ako autor fantastiky, ale aj ako uznávaný editor viacerých antológií poviedok z oblasti weird fiction. V českom preklade sme mali možnosť čítať jeho prózy v knihe Veniss underground (Laser books 2006), antológiu New Weird Trochu divná fantastika (Laser books 2008), kde bol zároveň aj jej zostavovateľom, a aj v časopisoch. Anihilácia je prvou časťou trilógie so súhrnným názvom Južná zóna, ďalšie dva diely sa volajú Autorita (Argo 2017) a Adaptace (Argo 2017). Oznámenie o filmovom spracovaní Anihilácie sprevádzali rôzne očakávania, na jednej strane od výbornej voľby obsadenia hlavnej postavy Nataliou Portman, na druhej strane zvedavosť, ako sa podarí spracovať veľmi náročný obsah knihy. V roku 2018 film nakrútil režisér Alex Garland známy takými snímkami, ako napr. 28 Days Later, Sunshine, Never let me go, Dredd a Ex Machina.

Uvedomujem si problematickosť porovnania knihy a filmu ako dvoch odlišných médií využívajúcich rôzne jazyky, akými hovoria k svojmu publiku, ale napriek tomu sa do tejto úlohy pustím už aj kvôli tomu, že film priviedol ku knihe istú časť čitateľov a zároveň aby tí, ktorí knihu čítali skôr, ako si pozreli film, videli, ako môže byť tento román spracovaný.

V čom je vlastne kniha taká zvláštna, že mohlo byť ťažké adaptovať ju? Dej hovorí o takzvanej Oblasti X, ktorá sa prejavuje čudnými biotopmi, ťažko vysvetliteľnými javmi s ešte ťažšie pochopiteľnými príčinami vzniku. Nikto presne nevie, čo sa v nej odohráva a prečo, preto boli na jej výskum vyslané viaceré výpravy. Niektoré sa vrátili, iné nie, niektorí sa vrátili akoby z ničoho nič na úplne inom mieste, ako pôvodne mali, pričom si nevedeli presne spomenúť, čo sa stalo. Hlavná postava, biologička, sa pridá k čisto ženskej výprave, kde nikto nemá meno, ale len profesiu: kartografka, psychologička a antropologička. Po príchode do Oblasti X skúmajú veľmi nezvyčajné prejavy krajiny a organizmov, aké tam žijú. Biologička sa na výpravu prihlásila, pretože v predchádzajúcej bol jej manžel a ona sa snaží pochopiť, čo sa s ním stalo. Jedným z hlavných motívov románu je nemožnosť ľudského vnímania a porozumenia vo vzťahu k javom, ktoré sa od našej racionality odlišujú úplne nepochopiteľným spôsobom.

Film sa zo začiatku veľmi podobá knižnej predlohe, ale čoskoro sa vo viacerých aspektoch začne odlišovať, postupne porovnám viaceré z nich. Prvý významný rozdiel sa týka putovania Oblasťou X. Vo filme ho sprevádzajú prvoplánové útoky, napr. krokodíla, zatiaľ čo v knihe sú to neurčité a nevysvetliteľné kontakty buď s organizmami, alebo s nejakou inou podobou života. Hoci sa výprava prezentuje ako vedecká, oproti románu disponuje solídnou zbrojnou výbavou aj bojovými schopnosťami. V knihe sa dej sústreďuje na výskum zvláštnej veže a nápisov, ktoré v nej našli, vo filme vidíme síce vizuálnu pastvu pre oči, no bez vedeckých otázok. Na druhej strane filmové zobrazenie biotopov Oblasti X vzbudzuje rovnaký dojem nepochopiteľnosti nových javov a ich neuchopiteľnosti pre ľudskú myseľ, ako ich zamýšľal VanderMeer.

V knihe boli postavy anonymné, oslovovali sa len cez profesiu, ich minulosť nebola prezentovaná. Vo filme majú všetky ženy mená a sú tu načrtnuté aj ich motivácie účasti na výprave. Navyše sú tu aj postavy, ktoré sa v knihe neobjavili, a vzťahy bez dejotvorného významu.

Vo filme úplne chýba motív psychologickej sugescie, cez ktorú dokázala psychologička upravovať situáciu v tíme. Vždy, keď hrozil nejaký komunikačný problém, totiž v románe psychologička vydala príkaz a ním upokojila situáciu. Z tohto dôvodu má úplne odlišný význam aj slovo anihilácia použité vo filme aj v knihe. Kedy a za akých okolností bolo toto slovo použité, to už nechám na zistení čitateľov a divákov, lebo prezradenie by bolo veľmi provokatívne predbehnutie závažnej dejovej okolnosti, jednoducho spoiler.

Kniha je jednoznačne médium vyžadujúce výraznú predstavivosť, o to viac to platí pri Anihilácii. Film ponúkol úžasnú vizualitu, ale za cenu ochudobnenia o významový rozmer. Do určitej miery je to pochopiteľné, pretože divákov viac láka akcia a dynamika. Literárna predloha vyžaduje skôr určité intelektuálne úsilie a ak ste po nej doteraz nesiahli, rozhodne ju odporúčam.


Autor: Ján Blažovský
Zdroj obrázkov: Autor
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: