Jack London – Martin Eden

Jack London bol ako spisovateľ veľmi aktívny a obľúbený hlavne kvôli jeho tvorbe s prvkami autobiografie. Námety vyberal z vlastných zážitkov a skúseností. Politicky bol orientovaný na socializmus a uznával...