Denník Anny Frankovej – Otto H. Frank a Mirjam Pressler

Denník Anny Frankovej

Denník Anny Frankovej – Otto H. Frank a Mirjam Pressler (eds.), Slovart 2015

Na svete vari nie je známejší denník ako ten, ktorý nesie meno Anny Frankovej. Denník s veľkou výpovednou hodnotou, ktorý podáva obraz o živote dospievajúceho židovského dievčaťa počas druhej svetovej vojny, sa vo svete stal okamžite bestsellerom. Vyšiel v niekoľkých vydaniach, dočkal sa svojho divadelného i filmového spracovania, je prínosom pre historikov i pre deti v školách. Anna Franková sa vďaka nemu stala symbolom nenaplneného spisovateľského talentu, ktorý zmarila vojna a holokaust.

Odhliadnuc od všetkých emócií, ktoré toto meno vyvoláva, skúsme sa na Denník pozrieť ako na literárne dielo so svojou perspektívou a hodnotou. Naozaj je tak dobre napísané alebo je to len premyslený marketingový ťah? Naozaj mala Franková taký talent alebo je všetko postavené len na obsahu, ktorý je cenným historickým prameňom?

Anna Franková si denník vo forme listov viedla od 12. júna 1942 do 1. augusta 1944 s cieľom odovzdať a uverejniť ho ako knihu. Zápisky vylepšovala a prepracovávala, vytvorila si dve pracovné verzie. Koncu vojny sa dočkal len Annin otec Otto, ktorý sa rozhodol Annin zámer zrealizovať a spolu s redaktorkou Mirjam Presslerovou vytvorili z dvoch pracovných verzií denníka finálnu verziu, ktorá bola ešte niekoľkokrát rozšírená a prepracovaná. Existovali aj obavy, že súčasná verzia bola Frankom a Presslerovou príliš redigovaná, čo však historické bádania a výskumy odmietli.

V najnovšom vydaní sledujeme na skoro štyristo stranách osudy ukrývajúcich sa Židov, čo by na prvý pohľad mohlo pôsobiť nudne. Aké zaujímavosti mohli zažiť v úkryte o výmere jedného bytu?! Tento fakt si zrejme Franková pri písaní uvedomovala, pretože Denník obohatila o svoje vlastné „ja“. Denník je napísaný pútavým spôsobom. Franková sa hrá s jazykom príbehu, s vetami a slovami, snaží sa dodržiavať pomer medzi dramatickosťou a realistickosťou. Hoci u nej veľmi často prevažuje prehnaný pátos, okamihy zo svojho života sa snaží zachytávať verne. V Denníku prevažujú jej vlastné pocity a názory. Kladie si otázky a snaží sa na ne hodnoverne odpovedať. Prihliadnuc na to, že je Franková naozaj v čase vojny príliš mladá, aby dostatočne pochopila to, čo sa vo svete deje, snaží sa s tým vyrovnať čo najlepšie. S humorom a nadhľadom.

V niektorých dielach vyhráva forma nad obsahom, v niektorých obsah nad formou. Niektoré vynikajú témou, iné autorovým vlastným vkladom. A potom sú tu diela, ktoré sú jednoducho dôležité pre spoločnosť aj napriek svojim nedokonalostiam a pochybnostiam. Sú to diela s veľkou charizmou, medzi ktoré patrí aj Denník Anny Frankovej. Spája sa v ňom totiž všetko.

Ak dokázala Anna Franková napísať vo svojich šestnástich rokoch niečo také, pýtam sa, aké úspechy by zožala o pár rokov? Bola by z nej slávna žurnalistka alebo spisovateľka? Alebo by sa jej život vyvíjal úplne iným smerom a na svoj talent by nikdy neprišla?! Takto nám tu šestnásťročná dievčina nechala niečo, čo sa nikdy nikomu nepodarí nahradiť. Prečítajte si túto knihu, rozhodne stojí za to.


Autor: Jana Nemčeková
Zdroj obrázkov: Vinlit
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: