Ján Stacho

Ján Stacho profil

Je teda načase ísť medzi ľudí,
hodiny ukryť do ruksaku
a kráčať, básnik, a sledovať
hviezdy na belasom ciferníku neba
a načúvať, ako nám v zátylí
odtikávajú čas

(Stacho, 2001, s. 11).

Ján Stacho sa narodil 1. januára 1936 v Trnave, a hoci už ako tridsaťsedemročný zostal po nešťastných udalostiach, tesne po druhej autohavárii, pripútaný na lôžko, mozaiku jeho dovtedajšieho života kreuje niekoľko zaujímavých príbehov, ktoré sa začali písať už v básnikovom ranom detstve. V neľahkých pomeroch, vyrastajúc bez otca, zostala všetka zodpovednosť na ramenách jeho matky Hedvigy, ktorá za prácou musela často odísť do cudziny. Z tohto dôvodu prežil Stacho časť detstva v Rakúsku, v dedine Obersiebenbrunn.

Ak by sme medicínu ponímali ako špecifický druh umenia, mohli by sme povedať, že Stacho bol všestranne rozvinutý umelec. Jeho progres bol totižto nasledovný. Hudobné nadanie sa uňho začalo rozvíjať vďaka saleziánskej výchove počas gymnaziálnych štúdií v meste s kultúrnou tradíciou – v Trnave. Do Stachovej tvorby tak postupne začali prenikať inšpirácie, ktoré si osvojil pri štúdiu kompozície u Schneidera Trnavského. Zaujímavé z tohto pohľadu bolo jeho čelenie otázke, kam nasmerovať svoje študentské kroky ďalej. Prednosť pred hudobným konzervatóriom dostala napokon túžba Stachovej matky, kvôli ktorej v rozmedzí rokov 1954 – 1960 vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. „Lekárom chcem byť, lebo to chce moja mama“ (Buzássy, 2006, s. 21), zaznelo na prijímacom pohovore. Prijali ho, pretože takú odpoveď ešte nepočuli. „V tejto odpovedi to bol už celý Stacho. Hovoriť tak, aby to nebolo konvenčné a aby to bola pravda“ (tamže, s. 21). O medicíne ako o špecifickom druhu umenia sa nezmieňujem náhodou. Na základe rozpomínania Vincenta Šikulu by sme totižto mohli tvrdiť, že medzi Stachove básnické prvotiny patria už jeho chorobopisy. Doktor Tilinčan, jeden z najstarších lekárov, sa raz o Stachovi vyjadril: „Čítať po ňom chorobopisy, to je radosť! Všetky sú stručné, zrozumiteľné, jasné! Niektoré pôsobia ako básne, no všetko v nich sedí, ako lekár sa vyjadruje veľmi zrozumiteľne a presne. Zriedkakedy sa stretnete s takým šikovným mládencom“ (Šikula, 1995, s. 120). Z medicíny dokonca Ján Stacho čerpal vplyvy i pre poetiku Trnavskej skupiny.

Podľa Jána Buzássyho išlo predovšetkým o otvorené zmysly a racionalitu pri stavbe básne. Avšak, napriek tomu, že bol Stacho výborný praktický lekár a diagnostik, bol takisto bohém, ktorého sa pacienti v čakárni často nedočkali. Zo zdravotníctva preto musel odísť. Tento odchod zároveň znamenal, že väčší priestor sa dostáva literatúre, ktorej sa v Bratislave mohol už Stacho naplno venovať, pričom podobnosť medzi poéziou a medicínou spočívala podľa neho v odhaľovaní neznámeho (Buzássy, 2006, s. 21).

Ján Stacho sa radí do skupiny básnikov, ktorí po roku 1956 intenzívnejším spôsobom prispeli k hľadaniu autentickejšej podoby poézie a svoje ťažiskové dielo napísal v rozpätí necelých desiatich rokov (1961 – 1969). V súvislosti s autorovou tvorbou sa len zriedkakedy uvádza jeho jediná socialisticko-realistická báseň Zakliate mesto, s podtitulom Päť malých rekviem za súdruhom Antonínom Zápotockým, ktorú podľa Daniela Heviera básnik nenapísal preto, aby ho niekto mohol obviniť, že posluhuje režimu, ale preto, aby ho nemohli obviniť, že nie je básnik (Hevier, 2010, s. 53). A hoci aj v závere zbierky Svadobná cesta si všímame čosi „dobové“ (Dvíhame hlavu k lune. / My. / Aby jedna luna, / červená, / celému svetu svietila (Stacho, 2001, s. 64)), vývinovú hodnotu Stachovej tvorby, stojacu v hmatateľnej opozícii voči vtedy preferovanému socialistickému realizmu, určite nemožno nijako spochybňovať. Okrem básnenia sa Stacho venoval aj umeleckému prekladu, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť jeho tvorivých aktivít. Z radu básnikov, ktorých poézia mu bola blízka, uvediem mená aspoň tých najznámejších: Saint-John Perse, Dylan Thomas, Walt Whitman, Pablo Neruda, Charles Baudelaire či Vítězslav Nezval.

* Článok pokračuje na ďalšej strane

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: