Jenny Erpenbeck – Všetkým dňom koniec

Jenny Erpenbeck – Všetkým dňom koniec, Inaque 2016

Vďaka vydavateľstvu Inaque majú slovenskí čitatelia možnosť začítať sa do nevšedného príbehu, ktorý je zaujímavý z viacerých dôvodov. Autorka v ňom rozpráva život jednej ženy od narodenia až po smrť, pričom práve smrť je tu kľúčovým prvkom, keďže hrdinka, ktorej meno nepoznáte až do poslednej chvíle, zomrie viackrát.

Z hľadiska kompozície je kniha rozdelená na päť kníh. Každá končí smrťou hlavnej hrdinky. Medzi jednotlivými knihami sú časti nazvané Intermezzo, v ktorých autorka rieši otázky osudu a náhody. Zamýšľa sa, čo by sa stalo, ak by sa isté veci v životoch protagonistov udiali inak. Ovplyvňujeme svoje životy navzájom? Aj túto otázku autorka zakomponovala do textu. Všetkým dňom koniec je kniha, ktorá zaujímavým spôsobom reflektuje dvadsiate storočie a jeho premeny, teda rôzne obdobia, výrazne vplývajúce na životy más. Práve toto storočie bolo z politického hľadiska veľmi rôznorodé, kvôli čomu sa skončili životy mnohých ľudí. Táto fikcia je z veľkej časti úvahová, hoci verne reflektuje realitu minulého storočia. Jenny Erpenbeck kladie otázky najmä morálne, avšak rieši aj životné dilemy jednotlivca. Totiž, práve rozhodnutie jednotlivca môže mať veľký vplyv na život väčšiny, na čo poukazuje v diele viackrát, ako aj na to, ako môže obyčajné preloženie spisu z pravej kôpky na ľavú zmeniť celý váš život. Napriek charakteru knihy, ktorý môže na prvý pohľad pôsobiť čitateľsky nepríťažlivo, je autorkin štýl veľmi pútavý, a teda aj čitateľsky príťažlivý. Rozdelenie knihy na kratšie úseky dodáva príbehu dynamickosť, preto ani úvahové časti nie sú retardujúcim prvkom, práve naopak, sú tou najhodnotnejšou časťou diela. Nevšedne sú riešené aj dialógy, avšak tento prvok text ozvláštňuje a robí ho z hľadiska umeleckého spracovania kvalitnejším. Autorka poňala komplexne nielen hodnotenie kľúčových udalostí minulého storočia, ale aj hodnotenie ľudského života od narodenia až po smrť.

„Zrejme vôbec nezáleží na okamihu, ktorý sa práve skončil, vždy záleží na všetkom.“

Zamýšľa sa nad každým obdobím a v závere prináša úvahu o starobe, jej význame a prežívaní, ako aj o smrti, ktorá je nosným prvkom knihy. Zobrazuje smrť násilnú, ale aj prirodzenú, samovraždu, ale aj nehodu, pričom na každú z nich sa budete pozerať ako na niečo mimoriadne.

Všetkým dňom koniec je kniha, ktorá vás osloví po viacerých stránkach. Z hľadiska umeleckého spracovania prináša nevšednosť a pútavosť, z hľadiska psychologického kladie otázky o živote a smrti, ponúka mnohé úvahy a myšlienky, ktoré si budete chcieť zapísať či podčiarknuť, pretože majú silnú výpovednú hodnotu. Samozrejme, nesmieme opomenúť ani historickú vierohodnosť, keďže aj tú má autorka, takpovediac, v malíčku.

„Je to znakom zbabelosti, keď človek opustí svoj vlastný život, alebo skôr znakom charakteru, pretože nájde silu začať odznova?“

Nezostáva mi iné, len hodnotiť knihu ako výborné dielo, ktorému naozaj nemám čo vytknúť. Odporučila by som ju však skôr náročnejšiemu čitateľovi. Je potrebné čítať ju pomaly, pozorne a s otvorenou mysľou, pretože po dočítaní budete ešte dlho uvažovať o všetkom, čo autorka tak rafinovane vložila na stránky tejto knihy.


Autor: Jana Šulková
Zdroj obrázkov: autor
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: