Lebo mi veľmi chýbaš – Ayşe Bosse

Lebo mi veľmi chýbaš – Ayşe Bosse

Lebo mi veľmi chýbaš (Knižka lúčenia/Zakladač spomienok) – Ayşe Bosse, E. J. Publishing 2018

Novinka Lebo mi veľmi chýbaš z pomerne mladého vydavateľstva E. J. Publishing je určená deťom, ktorým je práve veľmi smutno, ale aj ich rodičom či iným členom rodiny, aby detský smútok lepšie pochopili. Knižku napísala psychologička, ktorá vo svojej praxi sprevádza smútkom aj tých najmenších, čo sa odráža už na úvodných stránkach. Autorka sa totiž prihovára zvlášť detskému príjemcovi – smútiacemu dieťaťu – a zvlášť dospelým, pričom každý text je, samozrejme, iný. Psychologička Ayşe Bosse relevantným spôsobom i jazykom približuje, ako deti prežívajú smútok, preto majú už úvodné stránky určitú výpovednú hodnotu.

Ako každá detská knižka, aj táto obsahuje príbeh, ktorý sleduje smutného medveďa. A prečo je smutný? Aj on stratil veľmi blízku osobu a takisto je zaskočený prívalom rôznych pocitov. Text je štylizovaný veľmi jednoducho, dominujú krátke vety, prevažne opisné, lexika je taktiež volená s ohľadom na detského príjemcu, azda trochu vyčnievajú kde-tu použité pejoratíva („Smrť je sprostá.“), a hoci je kniha určená deťom od šiestich rokov – aby s ňou vedeli aj samostatne pracovať, keďže je veľmi interaktívna –, text by z hľadiska jednoduchej výstavby bolo možné čítať aj mladším deťom, čo však v tomto prípade asi nie je relevantné, keďže detičky do piatich rokov si ešte neuvedomujú nezvratnosť smrti.

Rozprávanie je zvolené pomocou autorského rozprávača a sústreďuje sa na reflektovanie pocitov medveďa, na zmätok, ktorý prežíva, na jeho aktuálne pocity – akoby bol v smútení sám. Dieťa sa teda môže s medveďom stotožniť, resp. badať v ňom svoje vlastné prežívanie.

Kniha je – ako už z podnázvu vyplýva – veľmi interaktívna. Pobáda dieťa popasovať sa so smútkom aj prostredníctvom drobných aktivít a hier, možno povedať, že dieťa tu má možnosť „vypísať sa“ z toho, čo prežíva. Na druhej strane povzbudzuje aj rodičov či iných dospelých členov rodiny, aby s dieťaťom o smrti otvorene komunikovali ako s rovnocenným partnerom a aby sa pred ním nebáli prejaviť aj svoj vlastný smútok. Súčasťou tejto interaktívnej zložky sú často úlohy, pri ktorých je už uvedený nejaký príklad, aby dieťa ľahšie dešifrovalo, ako postupovať. V prípade strany, kde má vpísať svoje pocity, je napísaných na ukážku niekoľko príkladov, pričom zvolený font pôsobí, akoby daný text skutočne písalo dieťa, čo je z hľadiska motivácie detského príjemcu naozaj skvelé. Súčasťou tejto formy terapie je napríklad aj kreslenie, vymaľovávanie či spájanie bodov, jednoducho bežné aktivity, s ktorými sa deti dennodenne stretávajú a ktoré ich dokážu rozptýliť. Mnohé z týchto aktivít pomáhajú dieťaťu zistiť, čo ho vie potešiť, rozveseliť či vyčariť mu na perách úsmev aj počas ťažkých chvíľ. Do zakladača spomienok si taktiež možno nalepiť fotografie a umožňuje tiež pomyselný posledný kontakt so zosnulým.

Ako ďalší prínos tejto publikácie vnímam fakt, že zápisky detí môžu rodičom, resp. iným členom rodiny pomôcť odhaliť, ako sa dieťa cíti a na základe toho s ním nadviazať komunikáciu. Hoci knižka môže vyvolávať pochmúrny pocit, nie je to tak, práve naopak, má pozitívny náboj a dodáva pocit nádeje na krajšie zajtrajšky. Síce knižku neviem posúdiť ako odborník (psychológ či psychiater), no na základe obsahu sa mi javí ako veľmi vhodná pomôcka pri vyrovnávaní sa so smútkom. Čo mi tu možno chýbalo, je nejaké krátke ozrejmenie toho, čo to tá smrť vlastne je, niečo, čo by deťom objasnilo túto nevyhnutnú súčasť života.

Samozrejme, nesmiem opomenúť tiež vizuálnu stránku knihy. Zdobia ju veľmi pekné ilustrácie Andreasa Klammta a kniha je navyše flexibilnej väzby, čo umožňuje ľahkú manipuláciu. Publikáciu Lebo mi veľmi chýbaš hodnotím veľmi kladne aj napriek tomu, že sa sústreďuje práve na tú negatívnejšiu stránku života. Neviem vám zaručiť, že vášmu dieťaťu s prekonávaním smútku pomôže, ale som si istá, že minimálne za skúšku táto kniha stojí.


Autor: Jana Šulková
Zdroj obrázkov: Vinlit
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: