Lekárka – Noah Gordon

Lekárka – Noah Gordon, Motýľ 2014

V súčasnosti je na knižnom trhu veľmi málo trilógií. Staršia generácia čitateľov veľmi rada spomína na severskú trilógiu nórskeho spisovateľa Trygve Gulbranssena: Večne spievajú lesy, Zo smrtnej hory fúka, Niet inej cesty. Mnohí si pamätajú aj na trilógiu anglického prozaika a dramatika Johna Galsworthyho: Sága rodu Forsytovcov. Mladšia generácia čitateľov alebo filmových fanúšikov má rada epickú trilógiu J. R. R. Tolkiena v štýle fantasy: Spoločnosť prsteňa, Dve veže, Návrat kráľa. Medzi tieto skvostné románové diela patrí právom aj trilógia Noaha Gordona o lekárskej dynastii Coleovcov: Liečiteľ, Šaman, Lekárka.

Americký spisovateľ Noah Gordon sa narodil 11. novembra 1926. Okrem románov o lekároch a z lekárskeho prostredia písal aj historické romány. Slovenský čitateľ sa okrem spomínanej trilógie mohol stretnúť aj s jeho ďalšími románmi: Jeruzalemský diamant, V znamení viery, Posledný Žid, Klinika a Vínna pivnica.

Noah Gordon si chráni svoje súkromie a o jeho živote je dostupných len veľmi málo informácií. Na verejnosť však prenikli také fakty, že pri písaní trilógie sa pre hodnovernosť jej deja a pre získanie skúseností nechal zamestnať v nemocnici, študoval dejiny lekárstva a aj rozličné chirurgické postupy používané v minulosti. Okrem písania pracuje aj ako lekársky technik na dobrovoľnej pohotovostnej stanici, ktorú založil spolu s manželkou.

Podobne ako v iných štátoch, aj u slovenského čitateľa zaznamenali mimoriadny úspech prvé dva romány z trilógie o lekárskej dynastii Coleovcov – Liečiteľ a Šaman. Kniha Lekárka je treťou časťou tejto trilógie. Lekárka Róberta J., ako posledná členka rodu Coleovcov, zdedila po svojich predkoch talent diagnostikovať choroby a tajomnú schopnosť cítiť pri dotyku s rukami pacienta približujúcu sa smrť.

V románe Liečiteľ, ktorý bol aj úspešne sfilmovaný, sú popísané osudy anglickej siroty Roba J. Colea, ktorý sa učí základom lekárstva v Perzii, u najväčšieho liečiteľa tých čias Avicennu. Ďalší člen rodu Coleovcov je v románe Šaman zasvätený indiánkou z kmeňa Saukov do metód uzdravovania pacientov s využitím liečivej sily prírody a duševnej podpory liečiteľa. Kým v knihe Liečiteľ je sugestívnym spôsobom popísaný zrod lekárstva ako vedy v 11. storočí, v románe Šaman je už popísaný revolučný vývoj lekárskej vedy v časoch zrodu Ameriky, ako aj utrpenie hrdinov románu na bojiskách občianskej vojny.

Na osudoch lekárky Róberty J. Gordon popisuje stav lekárskej vedy v USA v druhej polovici minulého storočia. Na rozdiel od ostatných členov rodu Coleovcov, Róberta J. nie je iba lekárkou, ale má aj právnické vzdelanie. To umožňuje autorovi poskytnúť plastický obraz spoločnosti a postavenia lekára v nej.

Podobne ako v prvých dvoch románoch trilógie, aj v románe Lekárka sa súkromné problémy hrdinov a lekárov prelínajú so spoločenskými problémami. Aj keď lekárska veda zaznamenala veľký pokrok, v mnohých prípadoch pomoc pacientom a liečenie ich zdravotných problémov už nezávisí iba na ochote a schopnostiach lekárov, ale aj na politických postojoch a ekonomickej situácii v spoločnosti.

Autor sa zaoberá takými problémami, ako je interrupcia, plánované rodičovstvo, sociálna práca s bezdomovcami, závislosť na alkohole, eutanázia, starostlivosť o HIV chorých na AIDS, starostlivosť o dôchodcov a funkčnosť systému zdravotného poistenia. Ako aj v predošlých románoch trilógie, Noah Gordon nenechá nikoho na pochybách, že je majstrom v písaní príbehov, na ktoré sa nezabúda.

Na pozadí druhej polovice 20. storočia vykresľuje príbeh lekárky, ktorá je aj právničkou a pre ktorú je pomoc ľuďom tým najdôležitejším poslaním. V plnení tohto poslania jej nezabráni ani odpor lekárov, ktorým nie je príjemné, keď sa ako lekárka a zároveň aj právnička zaoberá prevenciou ochorení alebo zranení, ktoré pacientovi spôsobia lekári alebo nemocnica svojimi chybami, nezodpovedným prístupom alebo zanedbaním povinnej lekárskej starostlivosti. Róberta sa okrem toho venuje interrupciám a problémom plánovaného rodičovstva, za čo je prenasledovaná rôznymi sfanatizovanými skupinami odporcov interrupcií, ale aj nevôľou veľkej časti obyvateľstva.

Všetky tieto pracovné problémy a k tomu bezdetné manželstvo a rozvod ju viedli k tomu, že opúšťa Boston a prichádza do malého mestečka v horách, kde sa stáva lekárkou prvého kontaktu. Tu sa odvíja naplno jej príbeh ženy, ktorá je vždy lekárkou a rovnako lekárky, ktorá je vždy ženou – príbeh empatickej a milujúcej ženy s hlbokým sociálnym cítením.

Kým v prvých dvoch románoch autor exceluje v historických popisoch lekárskej vedy, v Lekárke nás prekvapí hlbokými poznatkami o americkom lekárskom, zdravotnom a sociálnom systéme. Autor sa však nesnaží ponúkať žiadne politické alebo ekonomické riešenia lekárskych a sociálnych problémov dvadsiateho storočia. Kniha nie je žiadnou šokujúcou výpoveďou a nie sú v nej žiadne prekvapivé, neočakávané a dramatické zvraty. Je to príjemné rozprávanie o hrdinke, ktorá žije v systéme, s ktorého funkčnosťou úplne nesúhlasí a obetavo sa ho snaží v medziach svojich možností vylepšiť.

Kniha môže byť zaujímavá pre všetkých milovníkov trilógií a románov z lekárskeho prostredia, ale aj pre sociálnych pracovníkov.


Autor: Juraj Ďúran
Zdroj obrázkov: autor
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: