Lucia Benková: Dôvodom pre napísanie knihy bolo odhodlanie pomôcť nášmu dieťaťu

Lucia Benková

Lucka Benková je predovšetkým mama, ale aj veľmi šikovná umelkyňa. Píše a ilustruje detské knižky s výchovným rozmerom, avšak ten vôbec nie je prvoplánový. Vo svojej tvorbe sa zameriava na problémy ako panovačnosť, slušnosť, lenivosť, lakomstvo a mnohé iné, ktoré sa u detí tak často vyskytujú. Edukačné rozprávky začala písať kvôli vlastnému dieťaťu, ale o tom nám už viac prezradí v rozhovore.

Lucka, prezraď čitateľom magazínu Vinlit, prečo si začala písať?
Dôvodom pre napísanie knihy bolo odhodlanie pomôcť nášmu dieťaťu. Pri výchove nášho vtedy trojročného syna sme sa stretli s panovačnosťou. Toto obdobie nám rodičom dalo dosť zabrať. S príchodom súrodenca sa u nášho prvorodeného syna správanie zmenilo natoľko, že sme museli navštíviť psychológa. Syn zostal veľmi smutný, netrvalo dlho a prestal prijímať potravu. Bez lekárskej pomoci by sme na príčinu nášho problému, ktorým bola panovačnosť, neprišli. Veľmi sa nám uľavilo, keď lekár podal stanovisko, že dieťa je zdravé a ide o výchovný problém. Odporučil nám prečítať si knihu od česko-nemeckej psychologičky Jiřiny Prekopovej Malý tyran (Príčiny a liečba detskej panovačnosti) a poradil nám, ako nadviazať komunikáciu s dieťaťom práve prostredníctvom príbehov.

Badala si na sebe umelecké sklony už aj skôr, pričom daná situácia u teba tvorbu len spustila, alebo to bol úplne nový impulz?
K maliarskemu umeniu, ako aj k literatúre som inklinovala už od detstva, ale k spracovaniu literárneho diela som sa dostala neplánovane. Po návšteve lekára, ktorý nám podal iný pohľad na výchovu, som so synom nadviazala komunikáciu tak, že som mu rozprávala pred spaním príbehy zamerané na jeho emočné prejavy v bežných životných situáciách. Keďže syn obľuboval ilustrované knihy, tak som mu neskôr rozprávky napísala na papier a k tomu nakreslila obrázky. Komunikácia prostredníctvom rozprávok nám priniesla pozitívne výsledky, ktoré u syna vyčarili opäť úsmev na tvári a celkovo sa zmenilo jeho vzdorovité správanie. Jedného dňa mi syn Peťko povedal, že nechce čítať z papierov. Spýtala som sa, či si prečítame nejakú knihu a on, že nie, chce, aby som mu čítala naše rozprávky, ale nie z papierov. Vtedy som sa rozhodla pre knižné spracovanie rozprávok.

Si mamou dvoch malých detí. Kde berieš energiu na písanie?
Robím prácu, ktorá ma baví a napĺňa a často sa do práce zapájame celá rodina. Manžel zložil k prvej knihe krásnu pieseň, ktorú naspievala muzikálová speváčka Sonička Findorová ml. Poslucháči či čitatelia si môžu pieseň stiahnuť na webovej stránke www.luciabenkova.com. Syn Peťko rád maľuje a pri mojej druhej publikácii sa podieľal na tvorbe ilustrácií. Na ilustráciách sa okrem mňa budú podieľať aj ďalšie nadané deti. Počas krstu prvej knihy bola vyhlásená výtvarná súťaž, zúčastnilo sa 158 detí, víťazkou sa stala žiačka ZŠ v Bojniciach. Víťazkino dielo sa stane návrhom pre ilustráciu pripravovanej ďalšej, už tretej publikácie.

Vyštudovala si pedagogiku. Do akej miery ti tvoje vzdelanie pomohlo pri písaní?
Počas štúdia som mala možnosť nahliadnuť do problematiky edukácie aj z odborného hľadiska. Nadobudla som vedomosti, ku ktorým by som sa bez štúdia odbornej literatúry, prednášok a praxe nedostala. Pri písaní výchovno-vzdelávacej knihy mi do značnej miery pomohlo práve štúdium pedagogiky a psychológie.

Si autorkou knihy Úsmev na dobrú noc s podtitulom Láska, ľudskosť, úcta, slušnosť vs vzdor. Čo môže rodič a jeho dieťa od knižky očakávať? Ako im tvoja kniha môže pomôcť?
Kniha Úsmev na dobrú noc poteší rodičov, ktorí radi čítajú deťom rozprávky na dobrú noc, ale aj tých, ktorí hľadajú cestu, ako dieťatko naviesť na požadované formy správania. Čítanie edukačných rozprávok deťom napomáha ľahšie zvládať obdobie vzdoru, prispieva k podpore a rozvoju emocionálnej inteligencie u detí predškolského veku, podporuje u začínajúcich čitateľov prvé samostatné čítanie. Obsahom publikácie je šestnásť úsmevných rozprávok, pričom každá rozprávka je obohatená o výchovný prvok. Dieťa sa môže aktívne zapojiť do odmeňovania hlavného hrdinu prostredníctvom obojstrannej záložky – nemateriálnou odmenou –, a to úsmevom za láskavé, ľudské, úctivé a slušné správanie. Pre najmenších poslucháčov je možné si obstarať ku knihe edukačnú pomôcku – obojstranný antialergický vankúšik zajačika. Kniha má aj svoju pieseň, ktorú si čitatelia môžu stiahnuť na stránke www.luciabenkova.com.

Prečo sú podľa teba edukačné rozprávky dôležitou súčasťou výchovy?
Poučovať deti o morálnych princípoch správania, čo je dobré a čo zlé, môže byť pomerne náročné. Azda najprirodzenejší spôsob, ako dobro a zlo od seba odlíšiť detskou rečou, je cez rozprávky. Najvýznamnejšie miesto vo svete rozprávok zastávajú práve čítané rozprávky. Už samotné čítanie má význam nielen po rozvojovej stránke tvorivosti a fantázie, obohacuje slovnú zásobu, napomáha dieťaťu koncentrovať sa, premýšľať, ale hlavne dáva priestor na cieľavedome zameranú komunikáciu medzi dieťaťom a rodičom či dieťaťom a blízkou osobou, priestor na rozvíjanie a utužovanie vzťahov, vytváranie pocitu dôvery a bezpečia. Rozprávky obohatené o výchovno-vzdelávací prvok vedia poskytnúť blahodarný edukačný účinok. Veľmi nápomocné sú ilustrované edukačné knihy, pričom ilustrácie dodávajú čítaniu estetickú, výchovnú, vzdelávaciu, mravnú, sociálnu a rekreačnú funkciu.

So svojou prvotinou žneš veľké úspechy, hoci „za sebou“ nemáš veľké vydavateľstvo ani drahú marketingovú kampaň. Pochváľ sa, kde všade si už o knihe hovorila a aké ohlasy od čitateľov či odborníkov si zaznamenala?
Jednu z prvých príležitostí na prezentáciu knihy som dostala práve na stránke Vinlit – online magazín nielen o súčasnej literatúre. Mala som možnosť zúčastniť sa a predstaviť knihu na viacerých besedách v knižniciach, v materských školách, na multižánrovom festivale v Prievidzi Street Pd, ako aj na kongrese psychológov v Liptovskom Mikuláši, kde sa konala 4. odborná konferencia Duševné zdravie detí určená predovšetkým psychológom, špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, logopédom, pedopsychiatrom, pedagógom.

S veľkou podporou a priazňou som sa stretla na FB stránke Čo dokáže mama, kde kniha postúpila do semifinále v súťaži Naj výrobok od mamky a dostala sa do povedomia rodičov. O knihe sa mali možnosť dozvedieť čitatelia a poslucháči prostredníctvom rozhovorov pre stránky Onavie.sk, Od nuly k vysnívanej práci, rozhovor pre FB skupinu Dar prírody, interview pre regionálne noviny a televíziu a prostredníctvom blogov classymomblog a pod. Knihu Úsmev na dobrú noc si budú môcť čitatelia pozrieť aj na obrazovkách televízie RTVS Trpaslíci – Smajliceda – Úsmev na dobrú noc. Teším sa úžasným ohlasom od rodičov, pedagógov a lekárov, ktorí odporúčajú knihu ako pomôcku pri podpore a rozvoji emocionálnej inteligencie detí predškolského veku.

Knižku si sa rozhodla vydať sama vlastným nákladom. Ako s odstupom času hodnotíš toto rozhodnutie?
Knihu Úsmev na dobrú noc prijalo koncom minulého roku knižné vydavateľstvo, ktoré ju mohlo vydať v súlade s jeho edičným plánom až na jeseň tohto roku. Mala som pripravené ilustrácie a na odporúčanie úspešnej slovenskej spisovateľky žijúcej v Anglicku Mary Roe som mala možnosť nadviazať spoluprácu s redaktorkou a obľúbenou spisovateľkou Jankou Šulkovou, s grafikom Tomášom Obertom, ktorí spolu s tlačiarňou Ofsetka v Prievidzi vdýchli knihe život. Nebol dôvod čakať na vydanie rok. Samovydanie kníh je v zahraničí bežné.

Momentálne sa na vydanie pripravuje tvoja druhá kniha, ktorá je zameraná najmä na ochranu životného prostredia, aby deti, ktoré sú našou budúcnosťou, túto planétu ochraňovali a zveľaďovali. Podľa čoho si zvolila tému druhej knižky – pokračovanie dobrodružstiev zajačika Čudovačika a jeho kamaráta chlapčeka – a kedy sa na ňu čitatelia môžu tešiť?
Literárne dielo PALETA ŽIVOTA ZAJAČIKA ČUDOVAČIKA je výchovno-vzdelávacia kniha zameraná na pestovanie lásky k prírode a k umeniu už od útleho veku dieťaťa. Okrem morálnej hodnoty pomocou zábavnej interaktívnej zložky prirodzene rozvíja číselnú predstavivosť, orientáciu na ploche, grafomotoriku a zrakové vnímanie detí. Toto všetko prispieva k príprave dieťaťa na čítanie a písanie. U začínajúcich čitateľov podporuje prvé samostatné čítanie, a to najmä použitím vhodného, ľahšie čitateľného fontu a primeranej veľkosti písma. Čaro ilustrácií dotvára detská maľba môjho päťročného synčeka Peťka. Ku knihe sú vypracované pracovné listy na rozvoj grafomotoriky pre predškolákov, ako aj pracovné listy pre školákov, ktoré si čitatelia môžu stiahnuť zdarma na stránke: www.luciabenkova.com.

paleta zivota

Úmyslom publikácie je podporiť výchovu v oblasti poznávania prírody a prírodných zdrojov, zároveň poukázať na ich šetrenie a alternatívne využitie s cieľom ochrániť životné prostredie. Kniha PALETA ŽIVOTA ZAJAČIKA ČUDOVAČIKA napomáha objaviť u detí záujem o prírodu, aby sa pre vyrastajúcu generáciu stal kladný postoj k ochrane prírody a životného prostredia samozrejmý a prirodzený. Taktiež učí deti myslieť ekonomicky a ekologicky. V súčasnosti je táto výchovno-vzdelávacia oblasť požadovaná a propagovaná celosvetovo v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, základných školách, ako aj v rámci rodinnej výchovy. Kniha bude dostupná na jeseň roku 2018.

Kde všade si možno tvoju knihu (príp. iné produkty s ňou súvisiace) zakúpiť? Uvažuješ aj o tom, že by sa zajačik Čudovačik objavil na pulte kníhkupectiev?
Detské knihy v tlačenej podobe sa dajú zakúpiť na stránke www.luciabenkova.com. V elektronickej podobe sa dajú knihy objednať cez Martinus. Kniha Úsmev na dobrú noc sa predáva aj v anglickom jazyku celosvetovo na amazon.com. Predaj v kamenných obchodoch zvažujem.


Autor: Jana Šulková
Zdroj obrázkov: foto autorky: Petra Oboňová
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: