Mágia splnu 1, 2 – Katarína Senajová

Mágia splnu 1, 2 – Katarína Senajová

Mágia splnu 1, 2 – Katarína Senajová, Katarína Senajová 2015, 2018

Katarína Senajová sa vo svojich dvoch knihách snaží spojiť svet ľudí so svetom mačiek. Svojej hlavnej hrdinke Mirke zmení život po tom, čo sa u nej ocitnú dve mačiatka – Belka a Čerka. Mirka zisťuje, že im rozumie a ony zas rozumejú jej vďaka myšlienkam, ktoré cez seba prenášajú. No nie je to jediná schopnosť, ktorú Mirka nadobudla počas „čarovnej noci“. Každým dňom zisťuje, že jej pribúdajú mačacie schopnosti a mení sa i jej správanie – stáva sa z nej mačka alebo, lepšie povedané, mačacie dievča. Sú pre ňu dôležité prechádzky v noci, sledovanie luny a prihováranie sa k nej, mňaukanie s inými mačkami, no zároveň je naďalej typickým dievčaťom, ktoré navštevuje základnú školu a má problémy s kamarátkami a sestrami. Jej život sa delí na dva – normálny, v ktorom má tajnosti pred inými ľuďmi, a mačací, ktorý je síce zaujímavejší, no dá sa žiť skôr v noci ako cez deň.

Katka Senajová prišla medzi detských čitateľov ešte v roku 2015, keď vydala prvú časť Mágie splnu. Tá prináša sčasti magický príbeh, no nie klasické fantasy, na ktoré sme v súčasnosti zvyknutí. Magickosť spočíva v spojení ľudského a mačacieho života. Neočakávajte však, že vás tento mačací život úplne pohltí. Autorka sa venuje aj bežnému životu dievčat, rieši ich hádky, priateľstvá a zábavky. V tomto bode veľmi negatívne pôsobí povrchnosť panujúca medzi dievčatami. Autorka sa nesnaží vykresliť a analyzovať postavy do hĺbky. Ich hádky sú riešené spôsobom tak sa ďalej nebavme, už nie sme najlepšie kamarátky a pod. Medziľudské vzťahy sú tým pádom podávané skôr zjednodušene a detsky, čo bolo zrejme spôsobené tým, že autorka knihu písala ešte na základnej škole. Preto daná povrchnosť pri druhej časti už nie je až tak do očí bijúca, pričom pokračovanie Mágie splnu skôr apeluje na riešenie konfliktov rozumom a odpúšťaním. V prípade prvého dielu sa ako „hendikep“ knihy javí aj nelogická následnosť udalostí a suché dialógy medzi postavami. Avšak, na druhú stranu, život hrdinky predstavuje autorka v knihe uveriteľne (z ľudskej perspektívy), a preto sa i mladý čitateľ dokáže stotožniť s knižnou postavou. Mágia, ako bolo už vyššie napísané, je spojená s mačkami a nocou, kedy Mirka využíva novozískané schopnosti najčastejšie. Myslím si, že prvý diel opisuje lepšie život mačiek ako život ľudí. Evidentné je i to, že K. Senajová cez hlavnú hrdinku vnáša do textu svoju lásku k mačkám, čo určite ocení recipient textu s podobnými záujmami. Nájdu sa tu i pekné a humorné scény.

Hoci príbeh o mačacom dievčati má istú štruktúru, postupnosť a autorka má v hlave vytvorený zaujímavý koncept, jeho rozprávanie sa nezaobišlo bez chýb, pri ktorých si čitateľ môže bárs aj trhať vlasy od nervov. Z textu veľmi cítiť, že neprešiel jazykovou úpravou, pričom autorkino vyjadrovanie je poznačené slangom a nárečím. Na ukážku pripájam niekoľko citovaných častí knihy:

„Ja vás tu nemusím pustiť.“ (Mágia splnu 1. časť, s. 148)

„Všetko pozakrývam a mačičky pošlem vonku.“ (Mágia splnu 1 . časť, s. 118)

„Neviem… Vonku nemôžeš ísť.“ (Mágia splnu 1. časť, s. 118)

„Sandra Mirku volala vonku – vraj sú tam aj s Maťou.“ (Mágia splnu 1. časť, s. 174)

„Keďže sa Mirka zobudila o jedenástej, do jednej sa snažila zistiť, kto je jej naj kamoška a do pol tretej bola zatvorená v izbe, niet divu, že vonku vôbec nešla.“ (Mágia splnu 1. časť, s. 197)

Prípadne vás môže zaskočiť aj používanie slova ľadnička či v druhej časti série variant slova zrobiť.

Druhá časť Mágie splnu ešte pozostáva z chýb, ako napríklad:

„Dúfam, že tu príde, vymaže fotku mňa a kamarátok.“ (Mágia splnu 2. časť, s. 138)

„Napadlo ju, že ju nevolá vonku…“ (Mágia splnu 2. časť, s. 19)

„Mirku napadol len jeden človek, Maťa.“ (Mágia splnu 2. časť, s. 57)

Hoci je počet chýb menší ako v prvej časti, aj tak je to stále rušivý element pri čítaní a v prípade, že knihy čítajú deti, môže to byť pre ne mätúce, keďže si čítaním daného textu vytvárajú nesprávne jazykové návyky, a knihy taktiež neslúžia ani ako dobrý príklad toho, ako má vyzerať vydaný text. Nuž, to sú časté problémy kníh vydaných vlastným nákladom.

Druhá časť sa v porovnaní s prvou vyznačuje lepšími dialógmi a správaním hrdinov. Aj tu sa načrtáva otázka, či sa kvôli jednej hádke o nič úplne prestať rozprávať s kamarátkou, no oproti prvému dielu už autorka používa rozumnejšie argumentovanie, z jej hrdinov je cítiť ľútosť, ale aj túžbu po opätovnom zblížení. V niektorých prípadoch prevažujú hormóny nad rozumom, no vzhľadom na vek hrdinov sa to dá očakávať.

Mágia splnu 2 je rozdielna i zápletkami, ktoré ponúkajú mierne napätie. Vystupujú v nej neznáme deti, ktoré chodia v noci fotiť ľudí, čím ohrozujú i tajomstvo Mirky. Veď nie každému v tme svietia oči. Rovnako sa v knihe vyskytuje nové mačacie dievča. Príbeh má síce uzatvorený dej, no zároveň otvára nové témy, s ktorými by autorka mohla pracovať, prípadne ktoré by mohli zamestnať čitateľkám detské hlávky.

Najväčším nedostatkom oboch kníh sú určite zvláštne a chybne konštruované vety, ktoré, úprimne, priam „lezú na nervy“. Odtŕhajú čitateľa od deja a znepríjemňujú pôžitok z čítania. Zároveň však ide o celkom zaujímavý príbeh domácej autorky, ktorá je schopná na papier vyliať rôzne emócie a pracovať s nimi. Viem si predstaviť, že tieto dve knihy dokážu pozitívne zaujať desaťročné dievčatá a najmä milovníkov mačiek.


Autor: Slávka Kodadová
Zdroj obrázkov: Vinlit
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: