Mary Roe – Ako sa netopier Badly stal letovým dispečerom

Netopier Badly

Do literatúry pre deti a mládež vstúpila v roku 2016 aj mladá začínajúca autorka Mary Roe. Výsledkom jej tvorivého úsilia sú hneď dve publikácie: Saviours (Kliatba Kortského lesa)Ako sa netopier Badly stal letovým dispečerom, ktorej bude venovaný aj predkladaný kritický ohlas. Formátom e-knihy vsadila autorka na inovatívny a moderný prístup k detskému čitateľovi v 21. storočí. Bez ohľadu na to, či si to chceme pripustiť alebo nie, súčasná generácia čitateľov vyhľadáva a preferuje média najrôznejšieho druhu, do ktorých e-kniha bezpochyby patrí, a naopak tlačená kniha sa dostáva čoraz viac do úzadia.

V e-knihe Ako sa netopier Badly stal letovým dispečerom je prepojení na mediálny priestor hneď niekoľko. V prvom rade je to už spomenutý formát knihy, pri čítaní príbehu sa pred nami odkrývajú postupne ďalšie prepojenia s televíziou, filmom, internetom, či dokonca svetom počítačových hier. Príbehom, zasadeným do zvieracej ríše, nás sprevádza malý, bojazlivý a utiahnutý netopier Badly, prežívajúci svoje každodenné radosti a starosti, no zároveň čeliaci problémom dospievania. Mary Roe otvára už mnohokrát pertraktovanú tému vzťahu rodičov a detí, spolunažívanie v komunite a medzi kamarátmi.

Odkrýva pomyselné tajomstvá existencie v netopierej spoločnosti, prinášajúc osobnú predstavu o možnostiach jej fungovania. Aj napriek výraznej podobnosti so svetom ľudí, nezabúda upozorniť na „netopierie zvyklosti“, akými sú problémy s denným svetlom a život v noci, lietanie, či vešanie sa na stromy dolu hlavou. Badly však nie je len obyčajným netopierom, ale aj predstaviteľom dospievajúcej generácie, stojacej pred otázkou voľby povolania a ďalšieho putovania životom. Ani zvierací hrdinovia neodľahčili rodový konflikt, ktorý autorka do príbehu vložila. Konfrontácia rodičov a detí, rozhodnutie autority v duchu rodinnej tradície a túžba mladého netopiera po splnení vlastných snov a slobodnom rozhodnutí silne rezonujú v intenciách sujetu. V okamihu stotožnenia sa Badlyho s profesionálnym smerovaním rodinne tradovaného kamenára sa vydáva na cestu osobnej rozlúčky so slobodou a voľnosťou, ktorú nachádzal v častom túlaní sa a lietaní svetom.

Pokračovanie v časopise na strane 79…

A nezabudnite, že na našej facebookovej stránke prebieha súťaž o túto krásnu knihu. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *