Matilda – Roald Dahl

Matilda – Roald Dahl

Matilda – Roald Dahl, Enigma Publishing 2016

Príbeh o malom výnimočnom dievčatku menom Matilda z dielne Roalda Dahla, jedného z najuznávanejších spisovateľov pre deti, očaril nielen deti, ale aj dospelých.

Matilda je jedinečným dieťaťom, ktoré v mnohých ohľadoch vysoko presahuje svojich rovesníkov. Ide totiž o dieťa, ktoré javí jasné známky geniality – sama sa naučila čítať i počítať, no jej zvedavosť a túžba po poznaní ju zaviedli ďalej. Nezostala len pri detských knihách plných ilustrácií, ale ponorila sa aj do hĺbok klasickej svetovej literatúry.

Nanešťastie sa narodila do rodiny, ktorá akoby s ňou ani nebola v príbuzenskom vzťahu. Okrem toho, že chýbali akékoľvek citové väzby, ktoré by ju spájali s jej rodičmi a bratom, bola jej rodina na úplne inej inteligenčnej hladine. Nezáležalo na tom, že bola najmladšia z rodiny, i tak sa zdalo, že bola zo všetkých najrozumnejšia. Priečili sa jej pochybné hodnoty jej rodičov, ich nezáujem o knihy i o čokoľvek vznešenejšie než prihlúple americké seriály.

Po nástupe do školy sa na Matildu usmialo šťastie, keď si jej výnimočných schopností všimla mladá učiteľka Jenny. Tá bola Matildou uchvátená od prvého momentu a rozhodla sa, že urobí všetko pre to, aby Matilde pomohla čo najlepšie rozvíjať svoje schopnosti.

Aj v školskom prostredí sa však nachádzala jedna zásadná prekážka – riaditeľka Byvolská, postrach celého okolia. V tomto prípade nejde o typickú zápornú postavu príbehu, ale o postavu, ktorá zachádza do extrémov. Vyhadzovanie malých detí von oknom, krútenie malým dievčatkom za vrkoče vo vzduchu – to bola bežná rutina. Najstrašnejším bol však lapák. Keď sa dieťa niečím previnilo, riaditeľka ho tam zatvorila hoci aj na celý deň. Dieťa muselo stáť rovno a nesmelo sa pohnúť, inak by sa bolo napichlo na klince alebo poškriabalo o kúsky skla.

A aby bol príbeh ešte o niečo zaujímavejší, tak sa u Matildy objavia schopnosti, ktoré sa nedajú popísať inak ako nadprirodzené.

V Matilde sa nachádza viacero dôležitých posolstiev a je nutné poukázať na fakt, že ide o taký druh knihy, ktorý nie je určený len pre deti. Svojím jazykom i príbehom osloví čitateľov každej generácie.

Prvým aspektom tejto knihy je pohľad na život dieťaťa, ktoré je výnimočné. Máme pred sebou obraz dieťaťa, Matildy, ktoré očividne presahuje schopnosti svojej generácie. Napriek tomu si to však neuvedomuje a považuje to za normálnu súčasť svojej osobnosti. Na jednej strane by človek očakával, že kvôli tomu bude mať aj privysoké sebavedomie, no to nie je jej prípad. Na druhej strane máme jej rodinu, ktorá je k nej surová, nepodporuje ju, takmer sa o ňu nezaujíma a vysmieva sa jej záujmom. Počas čítania si uvedomíte, že jej rodina sa dosť podobá inej známej knižnej rodine – Dursleyovcom, poručníkom Harryho Pottera. Z nejakého neznámeho dôvodu však na Matildu nemajú takmer žiadny účinok a vôbec si ich neberie k srdcu.

Tu vidíme jedno z možných posolstiev, ktoré sa autor pokúsil sprostredkovať – aby o sebe deti nepochybovali skrz svojich rodičov a svoje okolie.

Ďalším, dosť ojedinelým posolstvom, čo sa týka Matildinej rodiny, je to, že príbuzenský vzťah nemusí nutne znamenať lásku a citové puto. Toto je niečo, čoho sa máloktorý autor, najmä autor detských kníh, dotkne. Matilda vyrastala v bežnej rodine, no nemala k nim vybudovaný absolútne žiadny vzťah, takisto ako ani oni k nej. Ani jej, ani im nerobilo žiaden problém, keď sa ich cesty napokon rozišli. A práve toto je bod, ktorý musím oceniť, pretože je naozaj neobvyklý a napriek tomu dôležitý. Všeobecne sa totiž uznáva, že deti sú povinné milovať svojich rodičov a naopak, no toto v niektorých prípadoch znamená zbytočnú pretvárku či dokonca bolesť. Ak totiž ide o deti vyrastajúce v problémových rodinách, len ťažko sa primäjú mať radi svojich rodičov, ktorí ich týrajú psychicky či fyzicky. A autor tejto knihy pokojne a otvorene hovorí, že je to v poriadku, ak si navzájom nesadnete – nakoniec sa nájde niekto iný, s kým sa to podarí. Tak sa to stalo i Matilde.

Ťažným bodom príbehu je vzájomný vzťah Matildy a jej triednej učiteľky Jenny. Tu je potrebné vyzdvihnúť spôsob, akým Jenny so svojou žiačkou zaobchádza – berie ju ako vyspelú osobu a podľa toho k nej aj pristupuje. Neberie ju ako niekoho menejcenného, nerozpráva sa s ňou ako s hlúpym dieťaťom, vôbec jej neukazuje, že je niečo viac. Práve naopak – nachádzajú veľa spoločných a zaujímavých tém a pri svojich rozhovoroch sú si rovnocenné. Raz sa niečo nové dozvie Matilda od Jenny, raz zasa Jenny od Matildy. To je ďalšie posolstvo – zaobchádzať s dieťaťom s rešpektom.

Jenny a Matilda si pomáhajú navzájom. Mladá učiteľka je Matildinou prvou skutočnou oporou a priateľkou, ktorá sa snaží zo všetkých síl pomôcť jej čo najlepšie využiť svoj potenciál. Matilda zasa pomôže Jenny vymaniť sa spod vplyvu svojej zlej tety a byť skutočne slobodnou. Aj Jenny si totiž prešla problémovým detstvom. Na rozdiel od Matildy to však na nej zanechalo isté následky. Autor Jennyním príbehom povzbudzuje obete ťažkého detstva, aby verili vo svetlejšiu budúcnosť.

Jenny si nakoniec Matildu adoptuje a Matilda postúpi do vyššieho ročníka, čo má za následok, že stratí svoje nadprirodzené schopnosti. Tie sa v nej prebudili preto, lebo sa v prvom ročníku nemohla nijako rozvíjať a jej mozog prekypoval, keďže ho nemohla využiť naplno. Tu autor poukazuje na prípady detí, ktoré sú považované za problémové, no nie je to ich vina. Je totiž bežné, že deti, ktoré svojím intelektom vynikajú nad ostatnými, mávajú časté problémy s udržaním pozornosti. Preto povzbudzuje k tomu, aby boli deti zaraďované do ročníkov podľa svojich schopností a nie veku.

V príbehu o Matilde treba vyzdvihnúť aj ojedinelú postavu riaditeľky Byvolskej. Mnohokrát sa stretávame so zápornými postavami, ktoré majú pre svoje konanie nejaké skryté dôvody, no práve u riaditeľky Byvolskej žiadne nenachádzame. Ide o veľmi výraznú postavu, ako svojím tvrdým, hrôzostrašným zjavom, tak i násilníckou povahou. Obrovská, večne kričiaca žena, ktorá sa kedysi venovala hodu kladivom a ktorá nenávidí deti, to je obraz niekoho, koho by ste za riaditeľku rozhodne nechceli mať. No napriek tomu ide o pevnú súčasť knihy – bez nej by to nebolo ono, pretože dodáva celému príbehu vtipný a miestami i desivý nádych.

Matilda je jednou z tých kníh, ktoré si okamžite zamilujete. Číta sa jednoducho, nezaberie vám veľa času, no nájdete v nej mnoho poučení. Ide síce o detskú knihu, no veľa posolstiev v nej je určených pre dospelých, najmä pre rodičov. Matilda je originálna, zábavná i poučná, a ja ju vrelo odporúčam.


Autor: Sofia Prétorová
Zdroj obrázkov: Vinlit
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: