Mníška – Denis Diderot

Mníška – Denis Diderot, Smena 1968

Dielo Mníška od francúzskeho spisovateľa Denisa Diderota pochádzajúce z 18. storočia je viac než svojím obsahom fascinujúce spôsobom, akým vlastne vzniklo.

Zámerom autora pri písaní tohto románu totiž pôvodne nebolo jeho uverejnenie v knižnej podobe. Na začiatku išlo o listy písané jeho blízkemu priateľovi markízovi de Croismare. Obsahom týchto listov boli prosby fiktívnej mníšky Zuzany, ktorá sa snažila nájsť niekoho, kto by jej pomohol zrušiť jej sľub mníšskemu rádu.

V listoch sa pritom rozpisovala o strašných pomeroch, aké v kláštore vládli, i o tom, ako sa tam dostala proti svojej vôli. Práve tieto listy sú obsahom celého diela – sledujeme v nich, akým krutým zaobchádzaním si Zuzana musela prejsť aj napriek tomu, že si túto cestu sama nezvolila. Trpela fyzicky i psychicky, pod náporom tých, ktoré by mali byť oddané Bohu a jeho prikázaniam. Dokonca aj keď sa neskôr dostala do iného kláštora, kde situácia vyzerala omnoho lepšie, dostala sa do pozornosti matky predstavenej, ktorej, povedzme, uzatvorený život v kláštore plnom krásnych žien vôbec neprekážal. Jednoducho povedané, od začiatku do konca si musela Zuzana prechádzať peklom a terorom.

Práve tu sa nám odkrýva jedna z podstát celého diela – autor sa snažil poukázať nielen na vtedajšie pomery v mníšskych rádoch, ale aj na samotný paradox toho, aké zlo vznikalo za múrmi posvätných miest, akými boli práve mníšske kláštory. Samotné nútenie mladých dievčat, aby proti svojej vôli vstúpili do rádu, bolo absurdné – zahodenie celého životného potenciálu len preto, aby sa oddali niečomu, v čo poriadne neverili. Pritom práve odhodlanie obetovať sa dobrovoľne pre vlastnú vieru je tým základným kameňom mníšskeho povolania.

Aj napriek tomu, že z Diderotovej strany išlo o žart, markíz de Croismare odpovedal na tieto listy s ochotou skutočne dievčaťu pomôcť. Po tom, čo sa dozvedel pravdu, sa na tomto premyslenom žarte úprimne zasmial.

Román Mníška, hoci išlo spočiatku o žart, má vskutku silnú výpovednú hodnotu o vtedajšom stave mníšskych rádov i o samotnom pokrytectve cirkvi v tomto ohľade. Príbeh mladej Zuzany porozprávaný vo forme listov vás možno až tak neuchváti, no určite aspoň v niekoľkých momentoch pocítite ľútosť voči jej situácii i hnev voči nespravodlivosti, ktorá na nej bola vykonaná.


Autor: Sofia Prétorová
Zdroj obrázkov: autor
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: