Nadprirodzená hrôza v literatúre – Howard Phillips Lovecraft

Nadprirodzená hrôza v literatúre – Howard Phillips Lovecraft

Nadprirodzená hrôza v literatúre – Howard Phillips Lovecraft, Agentúra Fischer 1997

Niektoré knihy postihne na ceste k čitateľovi špecifická situácia: v knižnici alebo v kníhkupectve sú založené do oddelenia, kam nepatria a zabudne sa tam na ne. Pred pár rokmi som takto objavil v kníhkupectve počas prezerania titulov poézie, v poličke, kde by som to nikdy nečakal, pozoruhodnú a svojím spôsobom výnimočnú knihu Nadprirodzená hrôza v literatúre. Rok vydania 1997 a takmer nový stav vypovedajú o nedotknutosti počas mnohých rokov a existuje dosť dôvodov vrátiť sa k tejto, dnes už klasickej knihe mapujúcej hororový žáner na konci 20. rokov 20. storočia. Jej autor Howard Phillips Lovecraft (1890 – 1937) sa po svojej smrti stal mimoriadne známym autorom hororu, zásadne ovplyvnil desiatky spisovateľov a kultúrne odkazy na jeho tvorbu sa dajú počítať na stovky: od komiksov cez filmy či hudbu až po výtvarné umenie a dizajn. Súborné dielo je k dispozícii aj v českých prekladoch, v slovenčine vyšli niektoré vybrané prózy.

Počas svojho života bol Lovecraft mimoriadne činný v písaní si s autormi hororových alebo „weird“ príbehov. „Weird tale“ sú príbehy na pomedzí rôznych žánrov, napr. vedeckej fantastiky a hororu alebo fantasy a hororu, zaoberajú sa nadprirodzenými alebo neprirodzenými javmi, ktoré majú hlavné postavy neraz problém vystihnúť slovami, pretože presahujú rámec ľudskej skúsenosti. Lovecraft bol podobnými literárnymi útvarmi fascinovaný a v knihe Nadprirodzená hrôza v literatúre podrobne zmapoval hrôzostrašné príbehy v desiatich kapitolách od zrodu až po vtedajšiu súčasnosť. Mnoho desaťročí sa horor považoval za akýsi suterén kultúry a bol skôr zdrojom zábavy ako seriózneho skúmania. Stotožňujem sa však s úvodnými vetami knihy, že:

„Najstarším a najsilnejším pocitom ľudstva je strach a najstarším a najsilnejším druhom strachu je strach z neznáma. Hrôzostrašná poviedka si preto právom zasluhuje dôstojné miesto v literatúre.“

Postupne sa v texte zoznámime s dielami, o ktorých sme predtým vôbec netušili, a dozvieme sa, ktorými témami sa zaoberali ich autori. Lovecraft sám píše trochu príliš opisným a kvetnatým štýlom, vie vychváliť, ale aj celkom na rovinu kritizovať. Od literatúry mal určité očakávania a viacerí autori si s ním práve kvôli jeho spätnej väzbe dlhodobo vymieňali korešpondenciu. Rozsahom nie veľká kniha nám môže slúžiť aj ako zoznam odporúčanej literatúry: tí, ktorí radi pátrajú po koreňoch fantastiky, tu nájdu množstvo pozoruhodných titulov. Máme šťastie, že do slovenčiny boli viacerí autori aj preložení, venuje sa im napr. vydavateľstvo Európa. Je pravdou, že sa – predovšetkým pod vplyvom filmov – naše vnímanie strachu posunulo smerom k väčšej tolerancii rôznych obludností, a preto aj nemusíme vyhodnotiť všetku literatúru prezentovanú Lovecraftom ako nijako zvlášť strašidelnú, ale emócie strachu sa predsa len tak zbaviť ľahko nedá. Zvlášť nie toho, ktorému sa Lovecraft venuje ako spisovateľ: vyplývajúcemu z kontaktu s neznámym, pre ľudský rozum neuchopiteľným javom.

Pre priaznivcov Lovecrafta je Nadprirodzená hrôza v literatúre povinné čítanie, rovnako ako pre fanúšikov histórie hororu. Pre ostatných je kniha dôkaz, že horor je žáner, ktorý si rozhodne zaslúži pozornosť už od svojho vzniku.


Autor: Ján Blažovský

Zdroj obrázkov: Autor

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: