Pýcha a predsudok/Film VS Kniha

Pýcha a predsudok/Film VS Kniha

Pýcha a predsudok/Film VS Kniha

Jane Austen. Meno, ktoré pozná vari každá romantická duša na svete. Meno anglickej spisovateľky 18. storočia, ktorej knihy patria ku skvostom krásnej literatúry. Preslávili ju rodinné spoločenské romány ako Pýcha a predsudok Rozum a cit – obe vo filmovej podobe. Spomedzi oboch ma však upútalo známejšie dielo Pýcha a predsudok, či už jeho knižný, alebo filmový formát.

Pre tých, ktorým dielo nie je doposiaľ známe, Pýcha a predsudok zobrazuje život vidiecky vyššej sociálnej vrstvy v Anglicku. Zachytáva rodinu Bennetovcov – pána a pani Bennetových a ich päť dcér: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty a Lýdie. Ústrednou postavou je však druhorodená Elizabeth, vyznačujúca sa inteligenciou a morálnou hĺbkou. Román predovšetkým poukazuje na rozdiely spoločenských tried v záležitostiach financií a majetkoch, inteligencii a vzdelaní, titule a konexiách. Výstižný názov evokuje pýchu (v prípade muža) a predsudky spoločnosti voči jeho osobe. Tým mužom je pán Darcy, i keď veľmi vplyvný, stávajúci sa terčom mnohých slovných útokov a klebiet, ktoré nie sú pravdivé.

Pre tých, ktorí dielo poznajú, je príbeh Elizabeth a pána Darcyho nezabudnuteľný. Tak sa stalo aj v mojom prípade. Hoci, priznávam sa, kniha i film sa do môjho poznania dostali až tento rok, aj keď do povedomia už oveľa skôr.

Po hlbšom začítaní sa do knihy som sa zžila s postavami i s čarovným historickým prostredím. Bolo to dokonca natoľko kvalitne napísané, až som v istých momentoch pocítila túžbu po živote v 18. storočí. Veľkým lákadlom bolo písanie korešpondencie, ktorá bola niekedy skutočne rozsiahla! Oslovovanie a voľba slovnej zásoby u postáv bola vyšperkovaná, niekedy až škrobená – typický a verný znak vtedajšej doby. To všetko predstavovalo ono storočie. Je pravda, že som sa občas strácala v texte kvôli dlhším súvetiam, ale po čase sa na to dalo zvyknúť.

Samotný román je rozčlenený na tri časti. V prvej sa hlavní hrdinovia stretnú a vzájomne sa „oťukávajú“. Vplyvom spoločnosti začínajú vznikať predsudky o pyšnosti pána Darcyho i obrátené predsudky voči rodine Bennetovcov, ktoré od seba oddelia nielen ich osoby. V druhej časti sa odkrytím citov upravujú úsudky a konanie postáv. V tretej časti hrdinovia dozrievajú a prechádzajú morálnou premenou. U postavy pána Darcyho je tá „premena“ najokatejšia – z pyšného, utiahnutého a mlčanlivého muža sa zmenil na láskavého a obetavého, ktorým aj vždy bol.

Na porovnanie knihy a filmu sa tieto dva formáty od seba príliš nelíšia. Kniha však v sebe ukrýva viac informácií než film, ktorý z dôvodu časovej tiesne nie je schopný vyprodukovať viac, čo je prirodzeným faktom pri každom sfilmovanom titule. Taktiež sú isté momenty, ktoré boli v knihe a vo filme rozlične podané alebo v pozadí iného prostredia (príkladom je žiadosť o ruku od pána Darcyho či výmena názorov medzi Elizabeth a Catherine de Bourgh). V knihe ani vo filme nechýbal humor, čo som ocenila. Najviac ma pobavila postava pani Bennetovej, natoľko otvorená, bezprostredná a hlučná, i keď vypočítavá a slabo vzdelaná (v tom storočí by povedali nesčítaná).

Po pozretí filmu som omnoho lepšie chápala udalosti, ktoré mi po prečítaní textu neboli úplne jasné. Filmom som si utvorila lepší obraz o prostredí, v ktorom sa postavy pohybovali. Vo filme sa kvôli krátkosti nedá všetko obsiahnuť, ale myslím si, že to zvládli viac než dobre. Herci, či už v hlavnej alebo vo vedľajšej úlohe, sa zhostili svojich postáv vierohodne, čo hodnotím ako veľké plus. Hlavnú postavu Elizabeth stvárnila Keira Knightley, ktorá sa mi do úlohy intelektuálky hodila. Za najkrajšiu scénu vo filme považujem žiadosť o ruku odohrávajúcu sa v prírode a za dažďa (neskonalá romantika!) a taktiež ukážku malebného sídla pána Darcyho.

Takže otázka: Kniha alebo film? Ťažko sa rozhodnúť. I keď som zástankyňa čítania, nemôžem film zavrhnúť. Odporúčam jedno i druhé. V knihe sa čitateľ dozvedá viac (dlhšie rozhovory, umelecké opisy a korešpondencia) i má väčší pocit zžitia sa s postavami vďaka fantázii. Film ponúka časovú krátkosť a vizualizuje vzhľad postáv a prostredie. Nech je ako chce, dielo sa stalo klasikou, ktorú by mala mať vo svojej knižnici každá žena či dievča.


Autor: Nikoleta Pavlíková
Zdroj obrázkov: Vinlit
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: