Trol – Michal Hvorecký

Trol – Michal Hvorecký, Marenčin PT 2017

Tvorba Michala Hvoreckého je typická predovšetkým výberom témy značne aktuálnej v dobe vzniku konkrétnej knihy. V doterajších prózach sa zameriaval na rôzne aspekty masovej spoločnosti a populárnej kultúry, obľúbené sú u neho aj prieniky do rôznych subkultúr: od literárnych po hudobné, pričom jeho dielo zasahuje rozmanité žánre. Od kyberpunku, hororu až po thriller, Hvorecký si vždy zručne osvojí charakteristické črty a štýl potrebný na vybudovanie atmosféry a prostredia typického pre daný žáner, pričom konštante slabšou stránkou jeho textov ostáva psychológia postáv a niekedy aj rozpačité konce.

Hvorecký sa stal známy aj publicistikou a spoločenským angažovaním, za ktoré si vyslúžil deštruktívnu kritiku bohatú na „hejt“, čo viackrát vtipne využil v poslednom románe Trol. Za zmienku stojí aj jeho inovatívny prístup ku knižnému marketingu. Už kampaň ku knihe Lovci a zberači vzbudila pozornosť a autorova neúnavná propagácia literatúry (nielen svojich kníh) v knižniciach, čítačky, moderovanie literárnych podujatí a putovanie po Slovensku ukazujú na zásadný význam a dôležitosť budovania dlhodobého vzťahu s čitateľmi.

Román Trol môžeme chápať ako satirický opis dnešnej doby, ktorá získala prívlastok postfaktuálna. V bližšie neurčitej budúcnosti hlavné postavy, dievča a mladý muž plný komplexov a nevábneho vzhľadu, pracujú ako platení trolovia komentujúci prebiehajúce udalosti obľúbené v širokej verejnosti, pričom vymýšľajú a šíria klamstvá, cyklicky sa odvolávajú na webové stránky odkazujúce na tie isté zdroje a to všetko na pozadí informačnej vojny veľmocí.

Počas čítania Trola sa mi neustále vracala tá istá otázka: kto by mal byť ideálnou skupinou jeho čitateľov? Keďže ide o naozaj jedinečnú tému, pokúsim sa načrtnúť určité charakteristiky, naplnenie ktorých privedie k silnejšiemu čitateľskému zážitku. Cieľovou skupinou románu Trol sú predovšetkým častí užívatelia sociálnych médií a zároveň tí, ktorí ich využívajú na sledovanie aktuálneho spoločenského, politického diania. Zásadným sa pritom javí aspoň zbežné čítanie komentárov a diskusných príspevkov pod statusmi, videami alebo blogmi a pochopenie rozdielu medzi nezmyselnými príspevkami, provokačnými výrokmi, prípadne aj snahou o serióznu diskusiu. Keďže toho posledného je najmenej, diskusné fóra pripomínajú skôr nekontrolovateľné bujnenie slovného odpadu, čo je živná pôda práve pre trolov všetkého druhu. Mimoriadne prospešná by kniha mohla byť pre mladých ľudí hľadajúcich pevné body v tekutom svete poloprávd alebo nehanebných internetových lží.

Zaujímavým aspektom knihy Trol je potom vzťah alebo interakcia knihy s čitateľom. Napriek štylistickej jednoduchosti a priamočiarosti deja očakáva od čitateľa primeranú orientáciu v dianí na internete, vnímanie sociálnych, ekonomických a politických trendov posledných pár rokov, predpokladá zmysel pre recesiu a schopnosť vnímať popkultúrne odkazy. Trol je kniha zábavná, plná výstižných postrehov o súčasnosti, satirickým spôsobom komentuje aktuálne dianie a aj preto bude o pár rokov asi problematické porozumieť všetkým narážkam, hlavne na politiku. Na knihe najviac oceňujem zvolenú tému, opisy mechanizmov fungovania propagandy a informačnej vojny. V neposlednom rade sa dá oceniť aj uvedenie nových slov do literatúry. Text vynikajúco dopĺňa grafická úprava imitujúca šum, desiatky emotikonov a font písma.


Autor: Ján Blažovský
Zdroj obrázkov: autor
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: